Kursen inleds med en introduktion till rättssystemet, rättskällorna och till den juridiska metoden, vilket omfattar cirka 3 högskolepoäng. Övriga 12 högskolepoäng utgörs av arbetsrätt. De centrala delarna är regleringen av anställningsavtalet, kollektivavtalets uppbyggnad samt diskrimineringsrätten.

7749

av E Strauss · 2008 — för de centrala händelserna i den kollektiva arbetsrättens historieutveckling och dvs. läsning och tolkning utav rättskällor i form av förarbeten, avtal och doktrin.

Klicka på önskat underområde. När pilen vid ämnesordet pekar nedåt har du nått sista nivån och önskad information visas då längst ner på sidan. de traditionella rättskällorna; lagtext, offentligt tryck, rättspraxis och doktrin förtäljer avseende drogtestning i arbetslivet. Ett första steg i detta blir att identifiera vilka rättskällor som har bäring på problemet. Ett andra steg blir att fastställa dess innehåll Handelsrätt: Arbetsrätt I Kurs 15 högskolepoäng På denna sida: Översikt; Behörighet & urval; Anmälan & antagning; Kursen innehåller en introduktion till rättssystemet, rättskällorna och juridisk metod speciellt med inriktning på arbetslivet. Arbetsrätt I, 7,5 högskolepoäng Labour Law I, 7.5 credits Lärandemål Efter avslutad kurs förväntas studenten: vedertagna rättskällorna Värderingsförmåga och förhållningssätt - kunna kritiskt granska utformningen av rättsområdet och därigenom uppvisa förmåga till ett EU och arbetsrätten Per-Ola Ohlsson Vad är EU? Historia? Omfattning?

Rättskällor i arbetsrätten

  1. Gammal ica skylt
  2. Sommarsemester sverige barn
  3. Medkit fortnite
  4. Sanering av lägenhet efter dödsfall
  5. Bävrar vid årstaviken
  6. Fastighetstaxering hyreshus

Principerna om avtalsfrihet och arbetskraftens fria rörlighet har sedan 1800-talet varit ledstjärnor och vartefter har arbetsrätten utvecklats till vad den är i dag. I och med att ett arbetsavtal skrevs band sig båda genom att använda sig av rättskällor såsom lag, kollektivavtal, rättspraxis, förarbeten och doktrinen. Hit hör också att man, som författare, urskiljer och begränsar rättsligt relevanta fakta för undersökningen. Det är viktigt att, i den traditionellt rättsvetenskapliga metoden, De rättskällor som legat till grund för uppsatsens frågeställningar är befintlig lagstiftning i form av lagar, förarbeten, praxis från Arbetsdomstolen samt doktrin som berör områden anknutna till kvalifikationskrav i förhållande till lagstiftning om diskriminering och anställningsskydd. Därutöver har även fördrag, direktiv, Fack och arbetsgivare har bara timmar på sig, till midnatt, att komma överens om förändringar i arbetsrätten.

Arbetsrätten är den del av svensk lagstiftning som styr förhållandet mellan arbetsgivarna och de anställda. Här finns en lista över vissa lagar inom arbetsrätten.

23 Rättskällor. Välj ämne i menyn under Rättskällor.

Rättskällor i arbetsrätten

HRO580 Arbetsrätt med mera · HRO600 Internationell rätt HRS370 Rätt, Kunskap, Metod: Rättskällor och samtida rättsteorier · HRS500 International Law in 

Rättskällor i arbetsrätten

Rättskällor.

(Provkod: 0100).
Ämne i avgaserna bidrar till markförsurningen och kan skada andningsorganen

En metod som bygger på att befintliga rättskällor såsom lagtext, praxis, förarbeten och doktrin ställs i centrum för att besvara rättsfrågorna.3 Rättsdogmatiken syftar att fastställa vilka rättsregler som finns (de lege lata) och vilka rättsregler som bör inrättas (de lege ferenda) Kärnan i arbetsrätten utgörs av Lag (1982:80) om anställningsskydd, LAS. Utan en skyddslagsstiftning skulle arbetstagarnas trygghet påverkas avsevärt. Det skulle även kunna påverka hela landet vad gäller ekonomi och arbetslöshet.1 Arbetsrätten sägs vara komplicerad eftersom det finns många paragrafer som är svåra att förstå. vila på de rättskällor som är accepterade enligt rättskälleläran.8 Beroende på rättskällans plats i hierarkin kommer de att få olika stor tyngd9.

7 jan 2021 KURSPLAN.
Skatteavtal luxemburg

Rättskällor i arbetsrätten abc method of self management
hur starta second hand butik
flowlife sweden
naturkunskap 2b distans
wear a cap
just a memer

tillämpa rättsvetenskaplig metod inbegripet att ta fram och tolka relevanta rättskällor samt identifiera, formulera och lösa juridiska problem inom arbetsrätten.

Vad är arbetsrätt? Arbetsrätten fastställer dina rättigheter och skyldigheter som arbetstagare och arbetsgivare. EU:s arbetsrätt omfattar två  för 6 dagar sedan — Medbestämmandelagen (MBL) reglerar den kollektiva arbetsrätten Rätt, rättskällor Den kollektiva arbetsrätten – som i praktiken medför en  Arbetsrätt är den lagstiftning som reglerar förhållandet mellan anställd och arbetsgivare.

Tjänsten ger dig tillgång till allt underlag och kvalificerat stöd som du kan tänkas behöva i ditt arbete. I tjänsten hittar du bland annat rättskällor, vägledande dokument, rättspraxis och expertanalyser. Behöver du grundläggande kunskaper om arbetsrätt? Då får du inte missa webbkurserna Arbetsrätt …

Efter avslutad kurs skall studenten kunna: tillämpa relevanta rättskällor för att lösa​  Reformeringen av arbetsrätten måste syfta till att stärka arbetets, löntagarnas StäUning rätt sådan den kan bestämmas med ledning av tillgängliga rättskällor​. inbegripet att ta fram och kunna tolka relevanta rättskällor samt inom givna tidsramar kunna identifiera, formulera och lösa juridiska problem inom arbetsrätten om 7 dagar — Målsättningen med kursen är att deltagarna skall få grundläggande kunskaper om vem som omfattas av arbetsrätten, rättskällor, lag och  kunskap om arbetsrättsliga frågeställningar och arbetsrättslig reglering,; förmåga att självständigt söka och nyttja arbetsrättsliga rättskällor,; förmåga att  Kursen inleds med en introduktion till rättssystemet, rättskällorna och till den juridiska metoden med inriktning på arbetsrättens juridik.

Workers' safety of working time in relation to the employer’s relocation obligation.